NIX18

NIX18


  • NIX18 Verhoging alcoholleeftijd van 16 naar 18 jaarNIX18 NIET ROKEN EN GEEN ALCOHOL ONDER DE 18 JAAR


Beste leden,

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol 18 jaar. Dat betekent dat sportkantines (maar ook supermarkten, slijterijen en horeca) geen alcohol mogen verkopen aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimten. Daar vallen sportverenigingen onder, maar ook de straat, het café, parken, buurthuizen enzovoorts. Aansluitend op de wet heeft de gemeente de lokale verordening aangepast die onze vereniging nodig heeft om alcohol te mogen schenken.

 

Wat gebeurt er op onze vereniging?

Af en toe wordt er blijkbaar alcohol geschonken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen daarom vragen een ID te laten zien, zodat zij de leeftijd weten van degene die alcohol wil kopen. En verder:

  • De regels zijn zichtbaar bij de ingang van het clubhuis en bij de bar.
  • Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan.
  • Een volwassene of jongere boven de 18 jaar mag geen alcohol kopen bij de bar en doorgeven aan een jongere die nog geen 18 jaar is.

De gemeente controleert of verenigingen zich aan de wet houden. Onze vereniging kan een boete krijgen wanneer wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in de gebouwen van de vereniging alcohol bij zich hebben, een boete krijgen, ook als het flesje of blikje gesloten is. Zij hebben dan alcohol in hun bezit in de openbare ruimte en dat is strafbaar onder de 18 jaar.

De overheid past de wet aan om zo jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcohol. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Drankgebruik in de puberteit en bij jong volwassenen kan de opbouw van de hersenen beschadigen. Ook wil de overheid de overlast terugdringen die drinkende jongeren kunnen veroorzaken.

Onze vereniging moet zich natuurlijk aan de wet houden. En wij als sportvereniging willen de boodschap dat het normaal is om onder de 18 jaar geen alcohol te drinken van harte ondersteunen.

Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen aan onze barvrijwilligers die dit mede uit moeten voeren.

Informatie over de alcoholwetgeving

Hoe hoog zijn de boetes?

Onder de 16 jaar bedraagt de boete € 45,- en voor 16- en 17-jarigen € 90,-. Deze boetes zullen door de betrokkenen moeten worden betaald en dus niet door VV Schoten.

Geldt dit alleen voor sportverenigingen?

Nee, dit gaat ook gelden voor andere verenigingen. En natuurlijk ook voor de horeca, supermarkten, slijterijen, scholen etcetera.

Besteedt de gemeente aandacht aan deze nieuwe wet en de verandering dat het eigenlijk niet normaal is als je voor je 18e drinkt?

In de gemeente wordt ook het komend jaar een aantal initiatieven genomen om de nieuwe wetgeving en de campagne kracht bij te zetten. Verschillende partijen worden daarbij betrokken, zoals de horeca, scholen en bij voorkeur ook de sportverenigingen. Ook zullen ouders van jongeren en jongeren zelf geïnformeerd worden over de leeftijdgrens naar 18 jaar. De gemeente vindt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen om te voorkomen dat jongeren onder 18 jaar alcohol kopen en drinken.

Klopt het dat ook de leeftijd voor tabak naar 18 jaar gaat?

Vanaf januari 2014 mag aan jongeren onder de 18 jaar geen tabak meer verkocht worden. Verkopers kunnen hoge boetes krijgen als ze het wel doen en zullen met een ID-kaart de leeftijd moeten checken.  Een jongere is niet strafbaarals hij in de openbare ruimte tabak in zijn bezit heeft.

Meer info op de site naar 18 jaar

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!